Arriant SCCL
Funcionament
Espai de lleure infantil Nadal 2015 - Nadal En Bas
La proposta consta en realitzar 8 activitats de diferents àmbits destinades a infants d’entre 3 i 12 anys. El lloc de realització serà a Can Tista, espai jove municipal de Sant Esteve d’en Bas. Les propostes d'activitat s'organitzaran en funció del nombre final d’inscrits i les seves edats, amb els quals crearem subgrups i sempre complint la ràtio que exigeix la normativa vigent d’un monitor/a cada deu participants o fracció.
 
 
DATES
Dilluns 28 de desembre del 2015
Dimarts 29 de desembre del 2015
Dimecres 30 de desembre del 2015ESPAI DE LLEURE 2015-16-001
Dijous 31 de desembre del 2015
Dilluns 4 de gener del 2016
Dimarts 5 de gener del 2016
Dijous 7 de gener del 2016
Divendres 8 de gener del 2016
 
HORARI
Els matins de 8:30 a 13:30 hores