Arriant SCCL
Colònies escolars

Les colònies són un recurs d'excepció per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, relació i descoberta, atenent sempre les característiques, interessos, experiències i coneixements previs de cada cicle.

Catàleg de colònies per primària 2016

 Catàleg colònies secundària 2016

Especial Tardor - Colònies escolars de coneixença i cohesió de grup:

Són estades pensades per grups de nova formació (1ers d’ESO) amb alumnes provinents de diversos centres de primària. El contingut d’aquestes estades està molt enfocat a potenciar el treball en equip i col·laboratiu entre els integrants d’aquests grups amb l’objectiu de crear vincles de coneixença i confiança entre els seus participants, i que aquest fet repercuteixi en una millora substancial del funcionament d’aquests grups durant tot el curs escolar que ara tot just comença.

activitats (640x480)