Aula d’alfabetització

//Aula d’alfabetització
Aula d’alfabetització 2019-02-22T18:45:43+00:00

Project Description

Objectius generals del projecte

  • Conèixer la llengua catalana.
  • Conèixer l’entorn social i cultural de la ciutat.
  • Fomentar el treball en equip, la cooperació.
  • Aprendre a solucionar problemes d’una forma col·lectiva.
  • Treballar el concepte de gènere i buscar la igualtat en totes les seves vessants.
  • Associar aprenentatge i diversió.
  • Ajudar als companys i companyes a superar les dificultats, tant durant les activitats individuals com les col·lectives.
  • Tenir cura del propi treball i valorar l’obra dels altres.

Objectius específics del projecte

Conèixer i aprendre el vocabulari bàsic per a poder relacionar-se amb la gent i ser autònom per comunicar-se.

  • Aprendre vocabulari específic relacionat amb les unitats didàctiques plantejades inicialment.
  • Aprendre a no acceptar els condicionaments socials com un fet inamovible i raonar amb criteri propi.
  • Responsabilitzar-se de l’ús del material de l’activitat.
  • Participar en les decisions, responsabilitats i tasques assignades, siguin aquelles individuals o col·lectives.
  • Ser capaç d’inserir-se activament, participativa, democràtica i crítica en el grup.