AULA D’ALFABETITZACIÓ

//AULA D’ALFABETITZACIÓ
AULA D’ALFABETITZACIÓ 2021-06-08T10:52:05+02:00

Project Description

Objectius generals del projecte

 • Conèixer la llengua catalana.
 • Conèixer l’entorn social i cultural de la ciutat.
 • Fomentar el treball en equip, la cooperació.
 • Aprendre a solucionar problemes d’una forma col·lectiva.
 • Treballar el concepte de gènere i buscar la igualtat en totes les seves vessants.
 • Associar aprenentatge i diversió.
 • Ajudar als companys i companyes a superar les dificultats, tant durant les activitats individuals com les col·lectives.
 • Tenir cura del propi treball i valorar l’obra dels altres.

Objectius específics del projecte

Conèixer i aprendre el vocabulari bàsic per a poder relacionar-se amb la gent i ser autònom per comunicar-se.

 • Aprendre vocabulari específic relacionat amb les unitats didàctiques plantejades inicialment.
 • Aprendre a no acceptar els condicionaments socials com un fet inamovible i raonar amb criteri propi.
 • Responsabilitzar-se de l’ús del material de l’activitat.
 • Participar en les decisions, responsabilitats i tasques assignades, siguin aquelles individuals o col·lectives.
 • Ser capaç d’inserir-se activament, participativa, democràtica i crítica en el grup.