Curs de director en el lleure

//Curs de director en el lleure
Curs de director en el lleure 2018-02-13T18:33:50+01:00

Project Description

Va destinat a totes aquelles persones que ja estan treballant en alguna activitat emmarcada en l’àmbit del lleure i l’educació, i que tenen la intenció de formar-se en les tasques directives i de coordinació.

L’estructura del curs és de 410 hores, distribuïdes en:

  • 290 hores de l’etapa lectiva, estructurada en 4 mòduls formatius, distribuïts en 194 hores presencials i 96 hores a distància.
  • 120 de l’etapa de pràctiques.
  • Elaboració d’una memòria de pràctiques.

Per poder fer la matricula al curs de director d’activitats en el lleure infantil i juvenil cal complir els següents requisits:

  • Tenir 18 anys complerts el dia d’inici del curs.

Aquelles persones que acreditin les següents formacions, tindran convalidats 2 mòduls formatius:

  • Mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials.
  • Tenir el Carnet i Diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
  • Haver cursat els mòduls 2 (MF1867_2) i 3 (MF1868_2) del curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
  • Tenir acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius.

Una vegada finalitzats tots els processos, i quan la direcció de l’escola certifica l’aptitud del curs, s’obté el diploma i el carnet oficial de Director d’activitats en el lleure infantil i juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. . Aquesta formació també s’equipara amb els Certificats de Professionalitat i les Qualificacions Professionals