Manipulador/a d’aliments

//Manipulador/a d’aliments
Manipulador/a d’aliments 2017-12-02T10:10:26+01:00

Project Description

Arriant Formació i Lleure slu es fa ressò de l’augment en les últimes dècades de la creixent preocupació de la població per la higiene i seguretat dels aliments així com de la demanda dels consumidors perquè se’ls garanteixi que els productes alimentaris que adquireixen, igualment com els menús que ingereixen en restaurants i altres establiments de càtering siguin segurs i salubres i que la tecnologia utilitzada en la seva elaboració compleixi les normes legals de qualitat.

Les autoritats sanitàries són exigents també en aquest sentit i obliguen a demostrar, en els continus controls de qualitat sanitària  i alimentària a les empreses, la formació adequada de les persones que manipulen aliments. Així mateix exigeixen aquesta formació a qualsevol empresa que vulgui establir-se de nou.

La formació i el certificat de manipulador d’aliments es converteix en una eina imprescindible en la inserció laboral en múltiples sectors professionals relacionats directa o indirectament amb la manipulació d’aliments:

  • Sector comercial: reponedor, venedor, fruiter, carnisser, forner, peixeter
  • La totalitat de llocs en hostaleria i serveis de càtering: cambrer, ajudant de cuina, cuiner…
  • Personal ajudant en menjadors escolars
  • Personal sanitari en centres assistencials: residències geriàtriques, hospitals, ajuda a domicili
  • Personal encarregat de demostracions amb productes d’alimentació
  • Personal empleat d’empreses de transport o de repartiment de mercaderies
  • D’altres àmbits o sectors on es manipules aliments: hostesses de congressos, personal del sector de fabricació de productes alimentaris, personal responsable de tractaments d’aigües potables etc.