Formació

/Formació
Formació 2021-03-21T18:15:20+01:00

Els temps en què vivim estan marcats per canvis molt ràpids i d’una gran complexitat. Avui a l’educació formal i no formal conviuen molts contextos culturals, socials i familiars.

Això implica que els professionals de l’educació es vegin abocats a gestionar aquesta riquesa i varietat de contextos complexos per poder realitzar la seva tasca. Els cal, doncs, desenvolupar competències i habilitats, basades en un pensament capaç de captar les interaccions, operar en xarxa i tenir estratègies d’intervenció des d’una perspectiva àmplia que inclogui tots els sistemes implicats en la interacció educativa i ser educadors competents en la gestió del canvi i de la diversitat.

L’aplicació de les aportacions de les diferents formacions que plantegem al marc educatiu obre la porta a un nou paradigma pedagògic que possibilita els educadors a mirar la realitat educativa com un tot, vinculant els sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i veure, d’altra banda, com això influeix, repercuteix i es troba a la base dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

L’evolució de l’educació i els reptes de la societat actual fan necessari formar professionals que centrin l’educació en la relació i els vincles com a element clau per afavorir la bona gestió, la convivència i l’aprenentatge, així com el desenvolupament integral de la persona.